GU10 Avario 300w - image GU10-Avario-300w on https://avario.ae